ده. سال. پیش.

درخواست حذف این مطلب

داشتم آدرس می دادم که شاهزاده ی دورگه ش کی ساخته شده.

گفتم آره همین سه چهار سال پیش.

گفت یعنی حدودا چه سالی؟

گفتم همین ۲۰۰۹ اینا بود دیگه یادش به خیر خیلی بودیم خوش می گذشت.

بعد که بهم گفت می دونستی ده سال پیشه؟ خشک شدم.

ده. سال. پیش.

والا من نفهمیدم چی شد که این شکلی شد. نفهمیدم.

اصلا حس نمی کنم ده سال پیش باشه؟!


الآن می خوام ساندترک ده سال پیش (!) نیکولاس هوپر رو کنم، دقیقا بخوام بگم اون آهنگی رو می خوام که فاو باهاش تو آسمون پرواز می کنه و دنیا در متلاشی ترین ح خودش قرار داره. 

این بعد کورتیارد آپوکلیپسیس و لیلی و یه چند تا دیگه، موردعلاقه ترینم بود. هی همیشه نگاه می با خودم می گفتم هه این ققنوس رو نگاه کن، دنیا داره نابود می شه، دامبلدور مُرده،  این احمق داره واسه خودش پرواز می کنه هم چنان.


اصلا حس نمی کنم ده سال پیش باشه؟!

بابا ما بودیم. خود ما بودیم. ما همین دیروز، فوقش پریروز بودیم. 

ده سال پیش چیه.


پ.ن. ایناهاش. پیداش . خوبه هنوز اون قدر قدیمی نشده که گیر نیاد و بدبخت شیم. برم بقیه ی روز رو باهاش بمیرم. آهنگ پرواز فاو در آسمان در هری پاتر و شاهزاده ی دو رگه.

nicholas hooper - the friends